Edit Content

stbade.no

Frakt og retur
Returadresse
stbade.no
Myrvang 16011 Ålesund
Org. nr: 927 040 883 MVA

Frakt

Gratis frakt gjelder for fastlandet til postnummer under 7620. For levering til øyer vennligst kontakt oss før du kjøper.
Varene blir levert i lastebil eller tilhenger til kunden. Kostnaden inkluderer ikke tjenester for å losse varen fra kjøretøyet. All arbeid med lossing, montering på stedet og tilkobling til strømnettet utføres av kunden selv.

Retur

Vi har 14 dagers kjøp. Dersom produktet ikke oppfyller dine forventninger, kan du kontakte oss på e-post b2bpluss@gmail.com. Selvfølgelig har du rett til å ombestemme deg.

Dersom du vil benytte deg av angreretten, må varen være ubrukt og i original stand og i original emballasje, som må væra uskadet og ikke teipet.

Dette gjelder ikke for varer som er laget på individuelle bestillinger. Slike varer kan ikke returneres eller byttes.

Reklamasjon

Alle reklamasjoner må meldes inn til b2bpluss@gmail.com sammen med ordrenummer som referanse og bilder av produktet du vil vi skal ta en titt på.

Angrerett

Kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven, med unntak av spesialbestillinger hvor varen er spesialtilpasset med eget design til kunde fra våre leverandører, og ikke kan returneres eller selges til andre. Du kan laste ned angrerettskjema her!
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Angrefristen begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Det er ingen gebyrer for kjøperens bruk av angreretten.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Frakt

Gratis frakt gjelder for fastlandet til postnummer under 7620. For levering til øyer vennligst kontakt oss før du kjøper.
Varene blir levert i lastebil eller tilhenger til kunden. Kostnaden inkluderer ikke tjenester for å losse varen fra kjøretøyet. All arbeid med lossing, montering på stedet og tilkobling til strømnettet utføres av kunden selv.

Retur

Vi har 14 dagers kjøp. Dersom produktet ikke oppfyller dine forventninger, kan du kontakte oss på e-post b2bpluss@gmail.com. Selvfølgelig har du rett til å ombestemme deg.

Dersom du vil benytte deg av angreretten, må varen være ubrukt og i original stand og i original emballasje, som må væra uskadet og ikke teipet.

Dette gjelder ikke for varer som er laget på individuelle bestillinger. Slike varer kan ikke returneres eller byttes.

Reklamasjon

Alle reklamasjoner må meldes inn til b2bpluss@gmail.com sammen med ordrenummer som referanse og bilder av produktet du vil vi skal ta en titt på.

Angrerett

Kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven, med unntak av spesialbestillinger hvor varen er spesialtilpasset med eget design til kunde fra våre leverandører, og ikke kan returneres eller selges til andre. Du kan laste ned angrerettskjema her!
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Det er ingen gebyrer for kjøperens bruk av angreretten.
Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.
Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Ta kontakt, og våre konsulenter vil hjelpe deg med å velge drømmebadstue.