Edit Content

stbade.no

Regler for bruk av badstue stbade.no 

• Vedlagt badstuen følger instruksjoner for bruk av komponenter fra produsentene (vannbeholder, vedovn, røykrør). Før første gangs bruk av badstuen, les nøye gjennom disse instruksjonene og følg de fastsatte bruksreglene for å sikre en trygg bruk og forlenge levetiden til komponentene. 

• Hvis badstuen leveres ferdig montert, vil røykrøret og vannbeholderen (hvis den er inkludert) være inne i badstuen. Disse må monteres selv. 

• Etter montering av badstuen, les instruksjonene for bruk av ovnen og vannbeholderen (hvis den er inkludert) og varm opp ovnen uten steiner med åpne dører for å ventilere ut behandlingskjemikaliene som brukes på ovnen og innsiden av badstuen. Tiden for oppvarming bør være minst 3 timer. 

• Anbefalinger for fjerning av harpiks i badstuen. Varm opp badstuen og varm opp badstuen flere ganger (hold på i minst 2 timer) til maksimal temperatur på 120 grader, som ikke vil bli nådd under normal bruk. Harpiksen vil smelte og renne ut av harpiksposene. Harpiks som ikke kan renne ut, vil miste harpiks og bli til harpiks-olje. Deretter avkjøles badstuen til utendørs temperatur. Fjern den kalde harpiksen med en kniv eller skrape.

Grunnleggende regler:

• Utfør utvendig behandling ved behov, men ikke sjeldnere enn en gang hvert 2. år med beskyttende antiseptiske midler. 

• Behandling med beskyttende midler utføres ved en omgivelsestemperatur på ikke under +10 °C. 

• Kun tørr ved av ikke-grantrær skal brukes til ovnen. 

• Hold døren til ovnen alltid lukket for å unngå utkast av gnister. 

• Rengjør og sjekk røykrøret for brannfare ikke sjeldnere enn en gang hver 6. måned. 

• Ved opphold i badstuen må forsiktighet utøves. Ikke ta på den oppvarmede ovnen, røykrøret eller tanken for oppvarming av vann. 

• Unngå vannsøl på ovnens glass, inngangsdører, vinduer, panoramaglass, taklamper når du bruker badstuen på grunn av fare for glassbrudd. 

• Ikke la barn være uten tilsyn og ikke tillat dem å fyre opp ovnen. 

• Hold badstuen ren, skyll bort rengjøringsmidler fra treverket og tørk den etter hver bruk. 

• Ved vannprosedyrer er det tillatt at vann trenger inn mellom trelagsprofilene, dette er ikke en konstruksjonsfeil. 

• Tørking av badstuen skal utføres med lukket inngangsdør og åpent vindu med interne dører åpne ved en temperatur på ikke mindre enn 80 °C i minst 2 timer til all fuktighet i treverket har tørket ut i alle rom. Ved tørking skal løse gulvplanker være fjernet. Om vinteren må det installeres ekstra varmekilder i avslapningsrom i badstuer med tre eller flere rom for fullstendig tørking av produktet. 

• Justering av stålringer. Før transport av badstuen, må du stramme stålringerne godt. Hold stålringerne stramme om våren, høsten og vinteren og i perioder med langvarig regn, men ikke overstramme dem. Det er akseptabelt at stålringerne henger litt løst i tørkeperioder, men de må strammes opp, ikke overstrammes. Etter å ha strammet stålringerne, må du følge med på deres spenning i perioder med mye nedbør, om våren, høsten og vinteren og løsne dem når treverket ekspanderer. Dette er nødvendig for å kompensere for naturlig tre-ekspansjon, som kan forårsake deformasjoner i badstuen (f.eks. skjevhet i døren eller skader på treverkets profiler). 

• Bruk av vanntank. Vanntanken er laget av varmebestandig stål og må brukes i samsvar med produsentens instruksjoner. Før du fyrer opp ovnen, må du sørge for at vanntanken er fylt med minst 2/3 vann. Å bruke ovnen uten å fylle vanntanken kan føre til skade på ovnen. Etter at du har brukt ovnen, uansett årstid, må du tømme vannet ut av vanntanken. Du må også rengjøre og skylle vanntanken med rennende vann med jevne mellomrom. 

• Bruk av vedovn. Vedovnen må brukes i samsvar med produsentens instruksjoner og er utstyrt med en luftventil for å regulere forbrenningsprosessen. Du kan justere trekkraften ved å åpne askeskuffen, som er plassert nederst under døren. For mye trekk kan føre til overoppheting av ovnen og redusere dens levetid. Imidlertid må du sørge for tilstrekkelig trekkraft for å varme opp steinene ordentlig. For å tenne opp ovnen, må du trekke ut askeskuffen 1/4 av dens lengde. Etter at veden er tent, må du lukke askeskuffen og justere forbrenningen ved å åpne og lukke askeskuffen, og unngå overoppheting av røykrøret og ovnen

Regler for vinterbruk av badstue

• Varm opp tilstøtende rom med åpne dører mellom dem for jevn oppvarming og fjerning av kondens på badstueoverflaten.

• Etter å ha tatt vannprosedyrer inne i badstuen, tørk produktet ved å lukke inngangsdøren og varme opp ovnen i flere timer med åpne indre dører for å fjerne fuktighet fra treoverflaten. 

• Hvis det av en eller annen grunn ikke er mulig å tørke umiddelbart, må det gjøres neste dag.

FORBUDT:

• Å overstige temperaturen i badstuen over 120° Celsius. 

• Å varme opp ovnen og pipa til glødende rødhet er ikke tillatt. 

• Å helle saltvann eller oljebaserte løsninger på steinene eller ovnen. 

• Å legge saltmineraler (som Himalayasalt) i ovnen eller la det komme i kontakt med ovnen på grunn av risikoen for korrosjon. 

• Å etterlate og oppbevare våte og fuktige gjenstander i badstuen (inkludert ved og beholdere med vann) på treverket på grunn av muligheten for soppvekst. 

• Å fyre opp ovnen med brannfarlige væsker (som bensin, parafin osv.). 

• Å være i badstuen i beruset tilstand. 

• Å forlate en brennende ovn uten tilsyn eller la mindreårige barn være ansvarlige for overvåkningen. 

• Å kaste uforbrente kull eller aske i nærheten av bygninger. 

• Å bruke brennstofftyper som ikke er tillatt av produsenten (som kull osv.) 

• Å bruke ved som er lengre enn størrelsen på ovnen. 

• Å fyre opp ovnen med åpen dør. 

• Å etterlate vann i tanken etter bruk i løpet av året. 

• Å tørke ved, klær og andre brennbare gjenstander på ovnen eller i nærheten av den. 

• Å gjøre endringer i konstruksjonen av badstuen og dens utstyr. 

• Å fyre opp ovnen når vannbeholderen er mindre enn 2/3 full.

selector .cky-revisit-bottom-left { bottom: 15px; left: 15px; display: none; }

Ta kontakt, og våre konsulenter vil hjelpe deg med å velge drømmebadstue.